Finanční audit

Děláme audit jinak. Nenabízíme jen podepsaný a orazítkovaný papír s výrokem, ale  skutečnou revizi správnosti Vašeho účetnictví. Uvědomujeme si, že řadě majitelů firem není účetnictví příliš blízké a svůj čas věnují raději vedení byznysu. My Vám nabízíme nezávislé ověření toho, že toto Vaše úsilí je správně promítnuto do účetnictví, respektive hospodářského výsledku Vaší firmy.

Náš tým je složen ze zkušených profesionálů z oblastí auditu, účetnictví, daní a práva, kteří spolu při poskytování jednotlivých služeb spolupacují za účelem zvýšení přidané hodnoty pro Vás. V našich oborech seneustále vzděláváme a tak Vás dokážeme včas upozornit na legislativní novinky týkající se Vašeho podnikání a pomoci s jejich uvedením do praxe.

Při provádění naší práce se umíme přizpůsobit Vašim potřebám a možnostem, pracujeme rychle a efektivně a tak za naše služby zaplatíte rozumnou cenu.

V oblasti auditu poskytujeme následující služby:

 • Statutární audit účetní závěrky sestavené dle ČÚS i IFRS
 • Statutární audit konsolidované účetní závěrky sestavené dle ČÚS i IFRS
 • Provedení dohodnutých procedur (tzv. Agreed upon procedures)
 • Ověřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie
 • Ověření/audit dotace Evropské fondy EU (Horizont, ELENA, Life, Twinning)
 • Ověření/audit grantu od International Visegrad Fund (IVF)
 • Zpráva o prověrce (tzv. Audit review)
 • Ověření čerpání dotací a nadačních příspěvků
 • Zpráva o věcných zjištěních – změna základního kapitálu, kapitalizace vkladů
 • Audit zahajovací rozvahy při přeměnách (fúzích)
 • Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • Zpráva o kontrolním systému
 • Finanční a daňové due-diligence
 • Vytvoření vnitropodnikových směrnic
 • Členství ve výboru pro audit

Společnost je řádně pojištěna proti případným škodám způsobeným klientovi v souvislosti se svojí činností.