Vedení účetnictví a reporting


Nabízíme Vám vedení podvojného účetnictví. Samozřejmou součástí této služby je příprava finančních výkazů a daňových přiznání. Poradíme Vám v oblasti účtování komplexních obchodních operací či připravíme odborné účetní stanovisko k danému problému.

Dále poskytujeme komplexní služby při vedení a zpracování mzdové agendy a vedení potřebné personální evidence.

Náš tým je složen ze zkušených profesionálů z oblastí účetnictví, auditu, daní a práva, kteří spolu při poskytování jednotlivých služeb spolupacují za účelem zvýšení přidané hodnoty pro Vás. V našich oborech seneustále vzděláváme a tak Vás dokážeme včas upozornit na legislativní novinky týkající se Vašeho podnikání a pomoci s jejich uvedením do praxe.

Při provádění naší práce se umíme přizpůsobit Vašim potřebám a možnostem, pracujeme rychle a efektivně a tak za naše služby zaplatíte rozumnou cenu.

Předmětem této služby jsou následující činnosti:

 • Vedení podvojného účetnictví
 • Rekonstrukce či náprava účetnictví
 • Kompletní zpracování mezd
 • Sestavení účetní závěrky, konsolidace účetní závěrky (finanční výkazy a příloha) dle ČÚS, IFRS
 • Sestavení Výkazu cash-flow, výkazu o změnách vlastního kapitálu
 • Nastavení převodového můstku z ČÚS do IFRS
 • Sestavení reportovacího balíčku
 • Příprava účetních stanovisek
 • Poradenství v oblasti účtování finančních nástrojů
 • Poradenská činnost při akvizicích
 • Analýza účetních dat i finančních výkazů

Společnost je řádně pojištěna proti případným škodám způsobeným klientovi v souvislosti se svojí činností.