Náš tým


photo Michaela

Ing. Michaela Červinková, FCCA


Ve společnosti CS AUDIT jsem zodpovědná za provádění auditorských služeb. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, obor Účetnictví a finanční řízení s vedlejší specializací Oceňování podniků. Auditu se věnuji od roku 2004, od roku 2007 jsem členkou britské Asociace autorizovaných účetních znalců a auditorů FCCA a od roku 2010 jsem auditorkou s licencí Komory auditorů České republiky. Většinu mé pracovní kariéry jsem působila u společnosti Deloitte, kde jsem vedla auditní a poradenské projekty u významných tuzemských i zahraničních společností, zejména z oblasti finančních institucí, real-estatu a obchodu. Získala jsem bohaté zkušenosti s auditem a výkaznictvím podle ČÚS i IFRS, s podnikovými přeměnami a konsolidacemi. V mimoauditní oblasti jsem pracovala na projektech implementace IFRS, implementace postupů konsolidace a konsolidačních balíčků, nastavování a hodnocení vnitřního kontrolního prostředí, podílela jsem se i na řadě due diligence zakázek. Mluvím plynule česky a anglicky a věnuji se i lektorské činnosti.
Mobil: 739 680 800
Mail: cervinkova@csaudit.cz
katarina-zavodska

Ing. Katarína Závodská


V naší společnosti zastřešuji oblast účetnictví. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, obor Podniková ekonomika s vedlejší specializací Oceňování podniků. Auditu se věnuji od roku 2005 a od roku 2011 jsem auditorkou vedenou v seznamu Komory auditorů České republiky. Již počas studií na vysoké škole jsem se věnovala vedení účetnictví německých a rakouských dceřiných společností v České republice. Mám bohaté zkušenosti s vedením účetnictví logistických, obchodních a leasingových společností. I v oblasti auditu se věnuji především auditu německých a rakouských dceřiných společností v České republice i na Slovensku podnikajících v obchodu, výrobě a real-estatu. Během mé profesní kariéry jsem absolvovala řadu školení ve Spolkové republice Německo zaměřených na německé finanční výkaznictví a aplikaci mezinárodních auditorských standardů. Auditorskou praxi jsem vykonávala u společností ČBR Audit Union s.r.o. a Vorlíčková Leitner Audit s.r.o. Mluvím plynule česky, slovensky, německy a anglicky.
Mobil: 776 834 980
Mail: zavodska@csaudit.cz
Náš tým

Ing. Ondřej Antoš, LL.M.


Ve společnosti CS AUDIT jsem zodpovědný za oblast daňového poradenství. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a titul "master of law" jsem získal na Johannes Kepler Universität v rakouském Linci. Daňovému poradenství se věnuji již více než deset let. Působil jsem v předních tuzemských poradenských kancelářích, kde jsem získal bohaté zkušenosti v oblasti českého i mezinárodního daňového a finančního práva. Nyní jsem jednatelem ve společnosti yourtaxes s.r.o. Od roku 2010 jsem daňovým poradcem zapsaným v Komoře daňových poradců. Často publikuji na tuzemských finančních serverech a spolupořádám odborné semináře zaměřené především na zdaňování investic do nemovitostí.
Mobil: 728 219 439
Mail: antos@csaudit.cz


Spolupracující kanceláře: