Kontakt


CS AUDIT s.r.o.

Petra Slezáka 13
186 00  Praha 8 – Karlín

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka: 271754, IČ: 058 38 762, DIČ: CZ 058 38 762

Číslo oprávnění vydané Komorou auditorů České republiky: 569

Zavolejte nám: +420 739 680 800

Pošlete nám e-mail:

Audit: cervinkova@csaudit.cz
Daně: antos@csaudit.cz 
Účetnictví: zavodska@csaudit.cz 

Napište nám hned teď